Bildkollage med olika bilder

Edith Anderssons fond

Det går att söka pengar ur Edith Anderssons fond. Syftet med fonden är att hjälpa barn och ungdomar med någon form av funktionsnedsättning.

Information:
Edith Andersson växte upp i Finnbacka i Rättviks kommun. Hon var synskadad och hade nedsatt hörsel. Trots dessa handikapp klarade hon sig bra i livet och drev under många år en tvättinrättning i Stockholm (Eckerö). Efter pensionering flyttade hon hem till Rättvik. Hennes sambos bror i Stockholm var Lionsmedlem, liksom Hans Mård, som kom att bli en nära vän till henne i Rättvik. Hon lät 1982 upprätta ett testamente, där hon låter sin kvarlåtenskap gå till Lions Club Rättvik. Efter hennes död 1991 kunde klubben 1993 för första gången tillkännage möjligheten att söka pengar ur Edith Anderssons fond.

Efter en genomgång 2000-01-11 med Hans Mård, då klubbmedlemmarna Gunnar Ericsson, Börje Ljunggren, Gunvor Hammar-Rosén, Lennart Rosén och Erik Bergman var närvarande, gjordes följande noteringar till stöd för kommande styrelsebeslut angående fonden:

  • Syn- eller hörselskadade är exempel på handikappade som kan vara aktuella för bidrag, men även andra former av handikapp kan vara kvalificerande; styrelsen bedömer.
  • Bidrag lämnas till målinriktade studier som kan ge arbete eller höjd livskvalitet; studier av karaktären tidsfördriv kvalificerar inte till bidrag.
  • Ungdom är man i detta sammanhang upp till 25-årsåldern.

Hur söker man pengar?

För att söka pengar från Edith Anderssons fond är du välkommen att kontakta oss antingen via brev eller mail.

Lions Club Rättvik
Långbacken 6 B
795 35 Rättvik

Erik Bergman, President
E-post: erik.bergman39@gmail.com

Irene Tallbo, Past president
E-post: irenetallbo@hotmail.se

Rullstolsburen pojke gör HighFive med en annan pojke.
Flicka på syntest hos optiker.