Bildkollage med olika bilder

Stödorganisationer

Logotype Bris

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn.

Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses.

Besök www.bris.se för mer information.

Logotyp Brottsofferjouren

Brottsofferjouren Leksand Rättvik är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation som ger stöd till brottsdrabbade, vittnen och anhöriga. Brottsutsatta kan vara anonyma i kontakten med oss, stödet är kostnadsfritt, vi har tystnadslöfte och ingen polisanmälan krävs.

Brottsofferjouren nationellt består av lokala jourer runt om i landet, ett förbundskansli (Brottsofferjouren Sverige) och en nationell stödlinje som är gratis att ringa till.

Besök www.brottsofferjouren.se för mer information.

Logotyp Rättighets Centrum Dalarna

Du som upplever att du är diskriminerad kan få rådgivning och stöd av Rättighetscentrum Dalarna. Vi har tystnadslöfte vilket innebär att du som vänder dig till oss kan känna dig trygg med att vi inte lämnar någon information vidare, utan ditt godkännande.

Rådgivningen är kostnadsfri och vi tar emot ärenden och frågor från samtliga kommuner i Dalarnas län.

Besök www.rattighetscentrum.se för mer information.

Samarbetspartner

Logotyp Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan finns i hela landet och vi arbetar lokalt för att frigöra människors kraft, engagemang och utveckla sin kreativa förmåga.

Vår vision är ett samhälle där varje människa växer genom kunskap, insikt och delaktighet. Vår idé och verksamhet är starkt förankrad i demokrati, jämställdhet, humanism och hållbarhet.

Besök www.sv.se för mer information.