Bildkollage med olika bilder

Hjälpverksamhet

Lokalt


Lions Club Rättvik har under senare år:

  • Bidrag till Skateparken
  • köpt en “robotkatt” till demensboendet på Enåbacken
  • ordnat föredrag om diabetes samt skänkt pengar till Barndiabetesfonden
  • ordnat HLR-utbildning (Hjärt- och lungräddning) och köpt en hjärtstartare
  • delat ut medel ur Edith Anderssons fond
  • stöttat ungdomar från Afghanistan

Årligen återkommande:

  • bjuder ett antal barn på entrén till Sommarland i Leksand
  • utdelning av stipendium till ungdomsledare

Vi arbetar aktivt för en ökad samverkan mot mobbning.

Regionalt / Nationellt / Internationellt


Lions Club Rättvik ingår i distrikt M, som precis dragit igång ett projekt HOOYO. Målet är att bygga en hälsoklinik för mödravård i Somalia.

Det finns en cancerforskningsfond LCFM, som stöder cancerforskning vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala och universitetssjukhuset i Örebro. Mer om detta kan du läsa på lions101m.se.

Vill du veta vad Lions Sverige gör nationellt och internationellt kan du läsa mer på lions.se.

Illustration Hjälp oss hjälpa
Lions medlem pratar med barn.
En grupp människor som planterar träd.