Bildkollage med olika bilder

Styrelsen

President
Clemens Törnqvist

                                                          clemens.tornqvist@pp.ephone.se

Erik Bergman vice sekreterare i Lions Club Rättvik
Irene Tallbo past president i Lions Club Rättvik

Past president
IRENE TALLBO

irenetallbo@hotmail.se

Clemens Törnqvist sekreterare i Lions Club Rättvik

Sekreterare

                                                                         ERIK BERGMAN

erik.bergman39@gmail.com

Lennart Knis kassaförvaltare i Lions Club Rättvik

Kassaförvaltare
LENNART KNIS

lennart.knis@gmail.com

Ove Gudmundsson medlemsanvsvarig i Lions Club Rättvik

Medlemsansvarig
OVE GUDMUNDSSON

ove.gudmundsson@gmail.com